Nano Altın ve Biyotıp Nano Gold and Biomedicine

Nanoteknolojideki gelişmelerin tıp alanına uygulanmasıyla nano ölçek seviyesinde biyouyumluluk gösteren yapılar tasarlanmakta, böylece terapötik ajanların hastalıklı dokulara ve hatta hücrelere ulaşması sağlanmaktadır. Bununla birlikte terapötik amaçla kullanılacak nano sistemlerde nanomalzemenin hastalıklı bölgeye hedeflenebilir olması, yüksek biyodolaşım ve farmakokinetik özelliklerine ek olarak düşük toksisite göstermesi çok önemlidir. Konvansiyonel metotlara göre altın nanopartiküller hastalıkların erken teşhis, tanı ve tedavisinde yüksek seçicilik, belirlilik ve hassasiyet gösteren nanobiyomateryallerin tasarımı için uygun fiziksel, kimyasal, mekanik, optik ve elektronik özellikler gösterir. Altın non-toksik çekirdeği, yük ve hidrofobite gibi yüzey özelliklerinin tek katmanda ayarlanabilmesi, birçok terapötik ajan ve biyomolekülü kararlı bir şekilde bağlayıp biyouyumlu kompleks yapılar oluşturabilmesi sayesinde son zamanlarda öne çıkan ilaç ve gen taşıma platformları arasında yer almaktadır. Bu bilimsel mektubun amacı, kolloidal altın nanopartiküllerinin sentezi, yüzey fonksiyonelliği ve biyotıp alanındaki potansiyel uygulamalarına ışık tutmaktır.

*kaynakça:

Gamze TANa, Mehmet Ali ONURa, Necdet SAĞLAMb
aBiyoloji Bölümü,
bKimya Bölümü, Nanoteknoloji ve Nanotıp AD, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, AnkaraTurkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):499-506doi: 10.5336/medsci.2010-21147Makale Dili: TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2021© BioSimya.Tüm hakları saklıdır.